گردشگری و توریسم

همکاری ایران و بلغارستان در زمینه میراث فرهنگی

ایران و بلغارستان براساس یادداشت تفاهم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه صوفیا بلغارستان درزمینه های گوناگون میراث فرهنگی همکاری می‌کنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط