گردشگری و توریسم

سفر به ایران یک تصمیم شخصی است

پس از تصویب قانون جدید آمریکا و محدودیت هایی که در صدور ویزا در نظر گرفته است، نایب رییس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری سفر به ایران را یک تصمیم شخصی دانست.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط