گردشگری و توریسم

تبدیل میدان ارگ به پیاده راه/ ایجاد مرکز گردشگری

کرمان – شهردار کرمان با اشاره به جایگاه تاریخی و معماری بی نظیر میدان ارگ گفت: این میدان پس از آغاز به کار مجتمع صاروج به پیاده راه و مرکز گردشگری تبدیل می شود.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط