تور خارجی

تور نمایشگاه روسیه| نمایشگاه برق و قدرت مسکو |POWER ELECTRONICS MOSCOW

 موضوع نمایشگاه برق و قدرت مسکو :نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و قدرت مسکو

صنایع وابسته :الکترونیک-قدرت-مهندسی فنی برق و الکترونیک

زمان نمایشگاه برق و قدرت مسکو :۲۵-۲۷ اکتبر ۲۰۱۶

 دوره: سالی یکبار

توضیحات:

مایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و قدرت مسکو یکی از منحصر به فرد ترین نمایشگاه منطقه اروپا میباشد که هر ساله میتواند شاهد رشد کمی و کیفی صنایع برق و قدرت و الکترونیک بود.

 کارشناس فروش: ۸۸۸۱۴۸۴۲- ۰۹۱۹۸۰۰۸۳۴۲- ۰۹۱۹۸۰۰۸۱۹۷
تور های تخصصی نمایشگاهی | دوران سیاحت نوین

مطالب مرتبط