گردشگری و توریسم

تشکیل دادگاه برای مدیران بی‌توجه به میراث ملی و محیط زیست

معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری گفت: «باید برای مدیران بی‌توجه به قوانین، کنوانسیون‌های بین‌‌المللی، میراث ملی و محیط زیست دادگاه تخصصی وجود داشته باشد.» 
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

مطالب مرتبط