گردشگری و توریسم

اقدامات پاسدارانه میراث معنوی ایران به یونسکو ارسال شد

تاریخ خبر:۱۳۹۴/۰۹/۲۸- مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به راه‌اندازی «خانه نقالی» از ارائه گزارش پرونده «نقالی» و «دانش سنتی لنج سازی در خلیج فارس» به یونسکو خبر داد. به گزارش ایسنا، نقالی و دانش لنج‌سازی درحالی سال ۲۰۱۱ به عنوان دو پرونده اضطراری در فهرست میراثِ در خطر یونسکو به ثبت رسیدند که …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

مطالب مرتبط