گردشگری و توریسم

درآمد گردشگری آمریکا رو به نزول است

اخبار گردشگری  آمارها نشان می‌دهد، در حالی که سود گردشگری بین‌المللی آمریکا نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده‌، سفر مردم این
اخبار گردشگری

مطالب مرتبط