گردشگری و توریسم

سایه ترور بر جشن نفت ارزان در اروپا

صنعت گردشگری اروپا که با کاهش قیمت جهانی نفت شتاب و امید بیشتری به بهبود روند اقتصاد داشت اکنون تحت تاثیرترس از ناامنی‌های احتمالی ازسوی تروریست‌ها پس از حملات پاریس، ممکن است بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد را از دست بدهد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط