گردشگری و توریسم

محیط زیستی ها به زیرگذر چهارراه ولیعصر آمدند

اگر گذرتان به چهارراه ولیعصر و زیرگذر آن افتاد از شلوغی آنجا و دیدن پس آب، زباله، بطری های پلاستیکی و کارتن تعجب نکنید چراکه محیط زیستی ها به زیرگذر چهارراه ولیعصر آمدند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط