گردشگری و توریسم

بازدید معاون گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی

بازدید سرزده معاون گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی با تشویق فعالان حرفه‌ای این دفاتر و تذکر و اخطار به متخلف‌ها همراه بود.
به گزارش میراث آریا، مرتضی رحمانی موحد، در بازدید خود از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، چند مورد شکایت مسافران را به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار داد. در بازدید رحمانی موحد که با همراهی معاون گردشگری استان تهران انجام شد، نحوه عملکرد چند دفتر خدمات مسافرتی در نقاط مختلف تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و موارد تخلف دفاتر به مدیران عامل این اماکن تذکر داده شد. به‌دلیل حجم موارد تخلف در یکی از دفاتر خدمات مسافرتی، اعم از عدم حضور مدیرعامل و مدیر فنی دفتر، نبود مجوز برگزاری تورهای اروپایی و… پرونده این دفتر در کمیسیون فنی استان تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

مطالب مرتبط