گردشگری و توریسم

کاخ مروارید قابلیت تبدیل شدن به موزه ای بزرگ را دارد اگر وضعیت مالکیت آن مشخص شود

تعیین تکلیف وضعیت مالکیت کاخ مروارید ضروری است وحفظ فضای سبز کاخ مروارید و وجود درختان کهنسال در این مجموعه از اهمیت زیادی برخوردار است. به گزارش chtn اسدالله درویش … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

مطالب مرتبط