گردشگری و توریسم

آنچه باید از اکسپو میلان ۲۰۱۵ بدانید

ساعت۲۴- شمارش معکوس برای آغاز اکسپوی میلان به عنوان رویدادی بزرگ و جهانی در عرصه فرهنگی، تجاری، آموزشی و علمی آغاز شده است.

– آخرین عناوین گردشگری

مطالب مرتبط