گردشگری و توریسم

طبیعت قلعه علی بیگ

ساعت۲۴-قلعه علی بیگ در نوار مرزی ارس و در دل منطقه بکر و زیبای کمتال واقع شده است.این منطقه بکر و دیدنی از زیبایی های ناشناخته طبیعی کشور است.

– آخرین عناوین گردشگری

مطالب مرتبط