گردشگری و توریسم

اشیاء باستانی چغامیش به ایران بازگشتند

سازمان میراث فرهنگی کشور در اقدامی تازه پس از طی مراحل قضایی و حقوقی دراز مدت ۱۰۸ شی باستانی متعلق به محوطه پیش از تاریخی (۵ هزار ساله) چغامیش را از آمریکا به ایران بازگرداند. این اشیاء از سال ۱۳۴۹ در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شدند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط