گردشگری و توریسم

کودکان در موزه‌ها به دنبال گنج می‌گردند

مرحله دوم طرح قصه‌گویی برای کودکان در موزه‌ها با نام «راز قصه‌ها» از بهار امسال آغاز شده و کودکان از هنگام ورود به موزه به دنبال گنج می‌گردند.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط