گردشگری و توریسم

بنایی قدیمی در گمیشان خارج از زاویه دوربین

پایگاه خبری ‘ساحل گمیشان’ در مطلبی از بنایی قدیمی سخن گفت که به علت مخالفت مالکانش از دریچه نگاه دوربین کمتر دیده شده است.www.irna.ir

مطالب مرتبط