گردشگری و توریسم

گرافیک متحرک روی دیوار می‌رود

هفته گرافیک سال ۹۴ همزمان با روز جهانی گرافیک در ۷ اردیبهشت آغاز خواهد شد. گفته می‌شود قرار است امسال شاهد نمایش گرافیک‌های متحرک در این نمایشگاه باشیم.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط