گردشگری و توریسم

اراده‌ای برای مقابله با قطع درختان در شهرداری وجود ندارد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در برابر قطع درختان منفعل است، گفت: شهرداری برای ایجاد و توسعه فضای سبز جدید دهها میلیارد تومان هزینه می کند اما توان و اراده ای برای ممانعت از تخریب فضای سبز با ارزش و قدیمی ندارد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط