گردشگری و توریسم

۴۴ خانه تاریخی ثبتی به شهرداری شیراز واگذار شد

شیراز – رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: ۴۴ مکان تاریخی ثبتی مربوط به میراث فرهنگی در اختیار شهرداری شیراز قرار داده شد.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط