گردشگری و توریسم

علت نامگذاری(وجه تسمیه)استان قم

این شهررا برای آن قم نهادندکه محل جمع شدن آب بوده است.قُم تلفظی از نام کُم است که اعراب آن را به صورت امروزی درآوردند.شهر قم در۱۳۲کیلومتری تهران قراردارد.
سایت خبری شهر خبر|آخرین و جدیدترین اخبار روز ایران و جهان

مطالب مرتبط