گردشگری و توریسم

سمینار مردم‌شناسی خلیج فارس برگزار می شود

پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، با همکاری اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم سمینار مردم شناسی خلیج فارس را همزمان با روز ملی خلیج فارس( ۹اردیبهشت) برگزار می کند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط