گردشگری و توریسم

تحویل یک قرآن خطی به موزه فاروج

فاروج – ایرنا – امام جمعه فاروج یک جلد قرآن خطی اهدایی یکی از اهالی این شهرستان را به موزه تاریخی فاروج تحویل داد.www.irna.ir

مطالب مرتبط