گردشگری و توریسم

پیشگام جبهه گردشگری ایران

ساعت ۲۴- بخش اعظم غرب ایران را شهرهای کردنشین کشور تشکیل می‌دهند. با توجه به چشم‌اندازهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی بسیاری که در این مناطق وجود دارد، همچنین راه زمینی ارتباط با مغرب‌زمین به طور خاصه با اروپا می‌باشد، لزوم توجه ویژه‌ به این مناطق دوچندان می‌شود. در این نوشتار در دو مبحث جداگانه به بررسی صنعت گردشگری در شرایط کنونی جهان و آینده انرژی در دنیا پرداخته می‌شود تا در نتیجه نهایی، اهمیت لزوم توجه به این مناطق نمایان گردد.

– آخرین عناوین گردشگری

مطالب مرتبط