گردشگری و توریسم

استاندار بوشهر: برنامه ریزی برای رفع کمبودهای گردشگری ضروری است

بوشهر- ایرنا- استاندار بوشهر گفت: برای برطرف کردن کمبودها در بخش گردشگری و ارایه خدمات بیشتر، نیازمند برنامه ریزی فنی در این بخش هستیم.www.irna.ir

مطالب مرتبط