گردشگری و توریسم

نجات از خطر ورشکستگی رستوران به یمن مشتریان چهارپا

ایده یک رستوران‌دار ژاپنی که در خطر ورشکستگی بودبرای پذیرش حیوانات خانگی به رستوران، سبب افزایش این نوع رستوران‌ها در این کشور شده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط