گردشگری و توریسم

آغاز فصلی نوین در پژوهش‌های مجموعه دستکند سامن ملایر

فصل پنجم کاوش باستانشناسی در مجموعه دستکند شهر زیرزمینی سامن ملایر با هدف تکمیل مطالعات انجام شده در پژوهش‌های قبلی و رسیدن به یافته های جدید شروع شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط