گردشگری و توریسم

یادمان میرمیران و بزرگداشت روز معماردر خانه هنرمندان

تهران-ایرنا-نهمین دوره یادمان و جایزه معماری میرمیران و بزرگداشت روز معمار در خانه هنرمندان برگزار می شود.www.irna.ir

مطالب مرتبط