گردشگری و توریسم

کشف ابزار سنگی دوران فراپارینه سنگی در چال خندق سمنان

سرپرست هیات کاوش و باستان‌شناسی در محدوده جنوبی استان سمنان از کشف ابزار سنگی دوره فراپارینه سنگی (۱۵ تا ۲۰ هزار سال پیش) در منطقه “چال خندق” سمنان خبر داد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط