گردشگری و توریسم

آبشارسرندکوه در جبالبارز بلندترین آبشار خاورمیانه

آبشارسرندکوه در جبالبارز بلندترین آبشار خاورمیانه مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت است. مرکز بخش جبالبارز تا سال ۱۳۷۵ تحت عنوان روستای محمدآباد مسکون و پس از آن به نام شهر … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

مطالب مرتبط