گردشگری و توریسم

افتتاح موزه توهمات دراسپانیا

موزه توهمات اروپا که با استفاده از خطاهای بصری یا توهمات ادراکی درانسان، امکان حضور در صحنه‌ ودرمیان شخصیت‌ها و رویدادهای اثر هنری را به بیننده می‌دهد، برای نخستین بار در اسپانیا افتتاح شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط