گردشگری و توریسم

محوطه تاریخی بندیان درگز به فهرست موقت میراث جهانی اضافه می‌شود

محوطه تاریخی بندیان درگز در استان خراسان رضوی به فهرست موقت میراث جهانی یونسکو اضافه می شود.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط