گردشگری و توریسم

مات شیطان ( شیطان مره )

● نام محلی: مات شیطان (شیطان مره) ● اهداف کلی: بهبود استقامت بدن، تقویت عضلات پا، هماهنگی اعصاب و اعضای بدن ● اهداف جزئی: دقت در نشانه گیری و تمرکز حواس ● تعداد بازیکن: ۳ الی ۸ نفر ● سن بازیکنان: ۷ الی ۱۳ ساله ● ابزار لازم: یک عدد توپ کوچک مانند تنیس ● …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

مطالب مرتبط