گردشگری و توریسم

موزه بزرگ خراسان قابلیت تبدیل به کانون مهم فرهنگی شرق کشور را دارد

مشهد – ایرنا – مدیر کل توسعه و ترویج صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: موزه بزرگ خراسان قابلیت فعالیت به عنوان کانون مهم فرهنگی در شرق کشور را دارد.www.irna.ir

مطالب مرتبط