گردشگری و توریسم

صنایع دستی فرهنگی‌ترین و اقتصادی‌ترین بخش جامعه است

بسیاری از پیشکسوتان صنایع‌دستی درحالی مهمترین چالش حوزه صنایع‌دستی مربوط به نبود فرهنگ سازی کافی در جامعه می‌دانند که به‌گفته آن‌ها، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی ابزاری هستند که می‌تواند مخاطب را بیشتر و بهتر با صنایع دستی آشنا کنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط