گردشگری و توریسم

عکس/ روستای مترسک‌ها

ساعت۲۴- تسوکی آیانو ساکن روستای ناگُرو در جنوب ژاپن سیزده سال قبل برای ترساندن پرندگان در باغ خود مترسک ساخت. او برای باغ پدر و آشنایان هم مترسک ساخت. به دلیل زندگی سخت و طاقت فرسا در این روستا مردم آن به شهرها رفتند؛ و آیانو برای خانه های متروکه مترسک ساخت.

– آخرین عناوین گردشگری