گردشگری و توریسم

جابه جایی۶ میلیون مسافر توسط مترو در ایام نوروز

مترو تهران در ایام نوروز با اعزام منظم قطارها در خطوط پنج گانه توانست ۶ میلیون مسافر را جابجا کند.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط