گردشگری و توریسم

استانداری تکلیف معین التجار اهواز را مشخص کند!

طبق قراردادی که اداره میراث‌فرهنگی استان خوزستان با مالکان سرای معین‌التجار خوزستان منعقد کرده درحالی مالک و متولی میراث‌فرهنگی متعهد به مرمت نیمی از بنا شده‌اند که گفته می‌شود مالکان سرای معین التجار با زیر پا گذاشتن تعهدات خود مقدمات تخریب این اثر تاریخی را فراهم کرده‌اند. دوستداران میراث‌فرهنگی استان خوزستان معتقدند، استانداری باید تکلیف بنای معین‌التجار اهواز را مشخص کند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط