گردشگری و توریسم

حکایتی از زندگی پیشرفته در روزگار قدیم

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: کانال‌کشی زیرزمینی باغ بن محمودآباد که تا سوراخ مازو کشیده شده حکایت از یک زندگی پیشرفته در روزگاران قدیم دارد.
آژانس خبری جنوب ایران

مطالب مرتبط