گردشگری و توریسم

سی وسومین مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران به بهربرداری رسید

رئیس اداره امور بازرگانی و سرمایه گذاری با اشاره به اهمیت وجود مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ایمنی کاربران و مترددین جاده ای افزود: «با نزدیک شدن به سفرهای نوروزی وبه منظور آسایش و رفاه بیشتر برای رانندگان و مسافران نوروزی سی وسومین مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به نام بهاران مورد بهره برداری قرار گرفت.»

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط