گردشگری و توریسم

ظرفیت اقامتی کشور هر شب حدود ۴ میلیون نفر

نوروز است و سفر و اقامت. اما اگر نفر ۱۳۵۳۰۳ نفر هستید که برای اقامت اقدام می‌کنید باید اقامت در هتل را فراموش کنید چراکه ظرفیت اسکان هتل‌ها در هر روز ۱۳۵۳۰۲ نفر است. اما نگران نباشید چراکه ظرفیت اقامتی کشور هر شب حدود ۴ میلیون نفر است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط