گردشگری و توریسم

لوور ابوظبی؛ مرکز هنرکلاسیک فرانسه، یا مرکز گفتگوی تمدن‌ها؟!

مسئولان فرانسوی پروژه موزه لوور ابوظبی فرانسوی موزه در دفاع از فعالیت‌های خود دراین موزه می‌گویند این موزه نه یک لوور کوچک یا مرکز هنرکلاسیک فرانس، بلکه قرار است مرکز گفتگوی تمدن‌ها باشد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط