گردشگری و توریسم

شکستن حریم عشرت آباد، بدترین اتفاق میراث تهران در سال ۹۳ بود

تهران زمستان بی برف را پشت سر گذاشته و در انتظار رسیدن بهار نشسته است. آیا این بهار روزهای خوبی برای میراث فرهنگی تهران رقم می‌زند؟ کسی نمی‌داند اما سال گذشته، سال خوبی برای آثار و بناهای تاریخی این شهر دودگرفته نبود. سالی که با مخدوش شدن حریم کلاه فرنگی عشرت آباد به اتمام رسید.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط