گردشگری و توریسم

رهبر معظم انقلاب با شعار امسال تکلیف را برای همه مشخص کرده است

اراک-ایرنا- معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری مرکزی گفت: رهبر معظم انقلاب با شعار امسال تکلیف را برای همه مشخص کرده و باید از ظرفیت ها بیشترین بهره برای تقویت همدلی و پیشبرد امور گرفته شود.www.irna.ir

مطالب مرتبط