گردشگری و توریسم

امکان همکاری با انگلستان در عرصه حمل و نقل وجود دارد

یک عضو کروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان با اشاره به سفر اخیر این گروه دوستی به لندن گفت: در صورت پیگیری مذاکران انجام شده، امکان حضور شرکت های انگلیسی در عرصه حمل و نقل و همکاری با ایران وجود دارد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط