گردشگری و توریسم

تاریخی ترین آثار ایران کجاست؟

ساعت۲۴- روستای دوچشمه در یک کیلومتری شهر نهاوند قرار گرفته و بیش از هزار نفر جمعیت دارد و بیشتر این روستا را با نام قبلی آن یعنی «کله خان» می‌شناسند.

– آخرین عناوین گردشگری

مطالب مرتبط