گردشگری و توریسم

شش نمایشگاه نوروزی دردیربرپا شد

بوشهر- ایرنا – فرمانداردیرگفت: شش نمایشگاه نوروزی در شهرستان دیربرپا شده و مورد استقبال مسافران قرار گرفته است.www.irna.ir

مطالب مرتبط