گردشگری و توریسم

شوق نو شدن فرا رسید

شهرکرد- ایرنا-ثانیه های دارند یکی یکی از هم جلو می زنند و هیچ ثانیه ای برای ماندن و ایستادن،دلیلی ندارد.www.irna.ir

مطالب مرتبط