گردشگری و توریسم

گردشگری اختراع ندارد

رییس سازمان میراث و گردشگری در پاسخ به ثبت نخستین اختراع در صنعت گردشگری گفت: «اما تاکنون چیز خاصی که بتوان از آن به عنوان اقدام و پدیده ویژه نام برد در حوزه گردشگری اتفاق نیافتاده‌است که بتوان آنرا اختراع نامید.»

خبرگزاری میراث فرهنگی

مطالب مرتبط