گردشگری و توریسم

روستای خرمکوه

جغرافیای طبیعی،سیاسی روستای خرمکوه روستای خرمکوه در استان گیلان, در نیمه شرقی شهرستان رودبار ,۲۰ کیلومتری جهت شمال شرقی شهرجیرنده ،مرکزبخش عمارلو,و در دهستان کلیشم است. موقعیت روستای خرمکوه روی نقشه استان گیلان،نقشه شهرستان رودبار و نقشه عمارلو طول جغرافیایی روستای خرمکوه ۳۶درجه، ۷۳ دقیقه، و ۶۶،۸۳شمالی وعرض جغرافیایی ۴۹درجه، ۸۷ دقیقه، ۱۱،۷۱ثانیه شرقی در …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران