گردشگری و توریسم

بافته های مردان نمکی

 بافته‌های مردان نمکی حفظ می‌شود منسوجات مردان نمکی چهرآباد برنامه حفاظت مجموعه بافته‌های مردان نمکی به عنوان یکی از ارزشمندترین و بهترین مجموعه بافته‌های باستان شناسی ایران اجرا شد. به … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

مطالب مرتبط